مشاوره در امور بازرگانی:

 

 با مشاوره در زمینه صادرات و واردات، اطلاعات ضروری از تیم خبرگان ما فراهم می‌آید تا بهترین خدمات مدنظر ما برای مراجعین ما فراهم گردد.

در اینجا توجه شما را به خدمات تجاری جلب می‌کنیم که هزینه‌های شما را کاهش می‌دهند:

-  تعیین بازارهای مدرن و بكر برای تهیه کالا

-  نظارت بر آماده سازی بسته‌بندی و انتقال كالا

-  استفاده از بهترين مسیرهای انتقال  كالا و تسهیلات

-  آشنایی با قوانین گمرکی و به همین ترتیب تبعیت از آنها

حمل و نقل از طریق دریا، هوا، گروهی و کانتینری و حتی فرستادن نمونه علاوه بر دیگر سرویس‌های گوناگون مثل: تنظیم همه مسائل گمرکی، جمع آوری کالا از کشور مبدأ و تحویل آن به هرجائی در ایران