زمینه های صادرات:

در عرصه صادرات نیز می­توان موارد زیر را برشمرد:

·       صادرات سیمان به کشورهای CIS

·       صادرات سنگ آهن به کشور چین

 

·       صادرات مشتقات نفتی همچون قیر و رافینیت