در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل اعلام شد رتبه ۶۸ ایران به لحاظ ضریب جینی:

منتشر شده در تاریخ: شنبه 4 مرداد 1393

 

  سازمان ملل در جدیدترین گزارش توسعه انسانی خود اعلام کرد رتبه ایران از نظر نابرابری درآمدی در سال ۲۰۱۳ میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های توسعه انسانی 2014، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته 38.3 درصد اعلام کرد و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین 136 کشور جهان 68 و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار داد.

سال گذشته، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نمره ایران از این نظر را در بازه زمانی 2000 تا 2010 برآورد کرده بود.

در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2014، متوسط ضریب جینی ایران بین سال های 2003 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در سال 2013 منتشر شد، تغییری نداشته است.

در عین حال ایران میان 136 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 68 قرار گرفته است که به این ترتیب شکاف درآمدی در ایران کمتر از 68 کشور مورد بررسی در این گزارش بوده است.

در میان کشورهای جهان سوئد کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره ضریب جینی این کشور 25 اعلام شده است. اوکراین با نمره 25.6 در جایگاه دوم و نروژ با نمره 25.8 در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

براساس این گزارش برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند که از جمله آنها آمریکاست. ضرب جینی آمریکا 40.8 اعلام شده که نشان می دهد نابرابری درآمدی در این کشور بسیار بیشتر از ایران است.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند، عبارتند از: قطر با نمره 41.1، شیلی با نمره 52.1، آرژانتین با نمره 44.5، روسیه با نمره 40.1، مالزی با نمره 46.2، برزیل با نمره 54.7، ترکیه با نمره 40 و چین با نمره 42.1.