درخواست خرید گازوییل ونفتای عراق وهیدروکربن ایران:

نام کامل:شرکت بازرگانان بین الملل کویر پایتختطبقه:
عنوان:درخواست خرید گازوییل ونفتای عراق وهیدروکربن ایرانتلفن:09190202852
فکس:09156683505ایمیل:molaei1360
وب سایت:  

آدرس:

شرکت بازرگانان بین الملل کویر پایتخت تقاضای خرید خود را به شرح ذیل اعلام می نماید فقط فروشندگان واقعی تماس وارتباط حاصل نمایند: 1- تقاضای خرید 100000 هزار تن سالیانه گازوییل ونفتای عراق 2- تقاضای خرید قیر دمیده 60/70 جهت مصارف ایزوگام داخل 3- تقاضای خرید 100000 هزار تن هیدروکربن ایران بصورت سالیانه مرز میل 78 ومیلک