فروش ویژه 2500 تن کوپ گرانیک معدن لوشان:

نام کامل:شرکت بازرگانی آناطبقه:
عنوان:فروش ویژه 2500 تن کوپ گرانیک معدن لوشانتلفن:09368102364
فکس:ایمیل:samdargi@gmail.com
وب سایت:  

آدرس:

معدنی در لوشان اقدام به فروش 2500 تن کوپ گرانیک سوماغی رنگ درجه یک و دو اماده تحویل درب معدن نموده است.این شرکت آمادگی عقدقراردادباخریداران خارجی وداخلی جهت فروش کوپ عالیترین سنگهای مرمرسبزوسفیدایران و گرانیکی رادارد.لازم به توضیح است.محصولات معادن این شرکت دارای قیمتی رقابتیدر بازار بوده ودرصورت تمایل بازیدیدازمعادن وکارخانجات این گروه معدنی بلامورد میباشد..