فروش سیمان درود تحویل در تمامی مرزهای عراق:

نام کامل:پترو توسعه قارهطبقه:
عنوان:فروش سیمان درود تحویل در تمامی مرزهای عراقتلفن:02166384288
فکس:02166384296ایمیل:ptgoilco@gmail.com
وب سایت:  

آدرس:

فروش سیمان کارخانه درود به مقدار 1500 تن آماده تحویل در مرزهای مختلف عراق تسویه کامل در گمرک وبعد از ترخیص و فروش پارت به پارت