فروش تونر Toner (پودرشارژفتوکپی وپرینتر) تولیدایران:

نام کامل:سامانه پوی شرقطبقه:
عنوان:فروش تونر Toner (پودرشارژفتوکپی وپرینتر) تولیدایرانتلفن:05112453398
فکس:ایمیل:info@astertoner.ir
وب سایت:  

آدرس:

تونر محصولی است Hi-Tech که پس ازسالها تحقیق وکارمداوم درایران باکیفیتی عالی وفناوری ودانش فنی ارزشمند ایرانی برای اولین بارتولیدشده است .به این وسیله ازتجار وبازرگانان محترم درزمینه مصرف داخل و یا صادرات این محصول دعوت به همکاری می گردد