فروش سنگ کرومیت :

نام کامل:اطمینانطبقه:عمومی
عنوان:فروش سنگ کرومیت تلفن:02188300887
فکس:02188837201 ایمیل:etmynan@yahoo.com
وب سایت:  

آدرس:

» مقدار 800 تن سنگ کرومیت با عیار متوسط 38 درصد بصورت ماهانه تحویل بندرعباس کف انبار بفروش میرسد .