فروش دپوی سنگ مرمر هشترود (کوپ، نیم کوپ، لاشه، فکی):

نام کامل:معدن مرمر کریم آبادطبقه:
عنوان:فروش دپوی سنگ مرمر هشترود (کوپ، نیم کوپ، لاشه، فکی)تلفن:09121985543
فکس:ایمیل:mkoolivand@gmail.com
وب سایت:  

آدرس:

بلوک سنگ استخراج شده از معدن مذکور در ابعاد و تناژ متفاوت اعم از کوپ، نیم کوپ، لاشه و فکی با قیمت مناسب به فروش می رسد.