صادرات انواع قطعات چدنی کامیون و تریلر:

نام کامل:صنایع چدن اصفهانطبقه:
عنوان:صادرات انواع قطعات چدنی کامیون و تریلرتلفن:03312442555
فکس:03312442559ایمیل:info@scitruck.com
وب سایت:  

آدرس:

صادرات انواع قطعات چدنی کامیون و تریلر ریش تریلر(fifth wheel) - پره چرخ(Spoke wheel) توپی- مجموعه مندل- کاسه پرخ-... وبیش از 200 نوع قطعات چدنی